18 Ιουλίου 2011

....le hasard, mon ami et mon maitre, m'enverra bien un des genies de son desordonne royaume, je n'ai plus foi qu'en lui et en moi, si bien que je n'attends plus a chaque desespoir ma fin, malaventure, le petit miracle banal, qui renoue, maillon etincelant, le collier de mes jours...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου